Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Elif Karaçimen

Elif Karaçimen

Elif Karaçimen
15 HABERLER 0 YORUMLAR

29 Aralık 1975: Kadınların Dagenham’daki mücadelesinin sonucu: İngiltere’de Eşit Ücret Yasası

Bundan tam 51 yıl önce 29 Mayıs 1970’te İngiltere’de Eşit Ücret Yasası kraliyet onayını alır. Kadınların eşit ücret için mücadeleleri elbette 1970 yılından çok önce başlamıştı. Bu mücadelelerin en erken örneklerinden biri 1888 yılında...

18 Kasım 1870: Edinburg’da yedi kadının tıp eğitimi almak için verdiği mücadele

Edinburg Üniversitesi’nde erkek öğrenciler, 1869 yılında, kadınlara yönelik olarak aylarca süren zorbaca davranışlar sergilerler. Yüzlerine kapı kapatmaktan tutun da onları gördüklerinde ulumaya kadar türlü türlü kaba davranışa maruz bırakırlar kadınları. Erkek öğrencilerin kadınlara yönelik...

30 Ekim 1902: Meksika’da erkeklere rağmen bir kadın ressam, Maria Izquierdo

20. yüzyılın en önemli Meksikalı kadın ressamlarından olan Maria Izquierdo, 30 Ekim 1902 tarihinde, Meksika’nın kırsalında doğdu. Frida Kahlo’nun çağdaşı olan Maria Izquierdo resim üzerine herhangi bir eğitim almadı; fakat sanata yoğun bir ilgisi...

15 Ağustos 1941: Feminist film teorisyeni ve yönetmen Laura Mulvey

Akademisyen ve yönetmen Laura Mulvey 1975 yılında yayınlanan meşhur makalesiyle sinemanın “erkek bakışı” üzerine kurulu olduğu fikrini ortaya atarak film teorisi yazınında çığır açmıştır. Screen isimli ünlü sinema dergisinde yayınlanan bu 11 sayfalık makale,...

Feminist kuramdan feminist stratejiye

Ece Kocabıçak kitabında Hegelyan Marksist bir bakış açısından yola çıkarak, Küresel Güney ülke deneyimlerinin çeşitliliğini gören ve toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk-etnisite temelli eşitsizlikler arasındaki ilişkileri açığa çıkaran özgün bir ataerkil sistem kuramı sunuyor....

19 Temmuz 1881: Çamaşırcı siyah kadınlar grevde

Her hafta başında kirli çarşafları, gömlekleri, elbiseleri, iç çamaşırlarını kapı kapı gezerek topladığınızı ve bu koca kirli çamaşır yığınıyla evinize ya da başka kadınlarla birlikte çamaşır yıkadığınız kazanlarla dolu bir bahçeye döndüğünüzü düşünün. Sabun...

Yaşamı Üretmek üzerine Melda Yaman’la söyleşi 

Çelişkiler derinleştikçe ve kadınların yükü ağırlaştıkça, bu sömürü sistemlerinin kadınlara hiçbir vaadinin olmadığı da daha görünür hale geliyor. Demem o ki, bu ağır koşullar, bizi sermayenin ve ataerkinin de sınırına yaklaştırıyor. Kadınların emeğinin, ezilmeleriyle...

8 Ocak 1896: Dünyanın ilk anarşist-feminist gazetesi La Voz de la Mujer, Buenos ...

8 Ocak 1896’da Buenos Aires’te ilk anarka-feminist gazete La Voz de la Mujer (Kadının Sesi) yayınlandı. Gazetenin ömrü bir yıl kadar sürdü ve her bir sayısı 1000 ila 2000 adet basıldı. Bu, o dönem...

6 Eylül 2015: Hindistan’da greve giden çay toplayıcısı kadınların zaferi

Çay tarımı coğrafi ve tarihsel koşullara göre oldukça farklılaşır. Örneğin Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki göçü engellemek ve bölge halkına bir geçim kaynağı oluşturmak için devlet eliyle teşvik edilmiştir. Arazinin engebeli olduğu ve küçük...

Pembe Akgün’ün Mona İris’i

Daha önce tiyatro oyunları yayımlanmış olan ve şu sıralarda Periferi adlı oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen Pembe Akgün ilk kez bir öykü kitabı ile okuyucu ile buluşuyor. Akgün’ün ölümü sorgulatan öykülerinin kendi içlerinde güçlü...

Türkiye’nin hanehalkı yapısındaki dönüşüm kadınlar için ne ifade ediyor?

Türkiye’de yalnız yaşayan kişilerin sayısı hızla artıyor. 2006 yılında toplam hanehalkları içinde tek yaşayanların oranı %6.1 iken 2020 yılında bu oran %17.9’a ulaşmış durumda. Bu olağanüstü artış ister istemez kadınların toplumsal yaşamlarında bu değişimin...

Yaşamı Örgütleyen Deneyimler: Kadınlar dayanışma ekonomilerini ve kooperatifleri tartışıyor

Yaşamı Örgütleyen Deneyimler kitabı, bir yandan dayanışma ekonomilerine dair kuramsal tartışmalarla ufkumuzu açarken diğer yandan Türkiye’de kooperatifleşme deneyimlerini mercek altına alarak bize bu alana da yakından bakma imkânı sunuyor. Patriyarkal kapitalizmin kadınların hayatlarını her geçen...

Hindistan’daki dünya tarihinin en büyük grevinde kadınlar nerede?

Kadınlar yasalaşan tarım reformlarının kendileri için yaratacağı korkunç sonuçların büyük ölçüde farkında olsalar da eylemlere katılmak konusunda da erkeklerle eşit koşullara sahip değiller. Buna rağmen direnişe katılabilmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Hindistan’da 26...

Praksis dergisi kapitalizme ve ataerkiye karşı mücadelede feminist politikanın önemine dair iki sayı çıkardı!

Dört aylık sosyal bilimler dergisi Praksis son iki sayısını feminist politika ve kadın emeği konularına ayırdı. Her iki sayı da arkadaşlarımız Çoşku Çelik, Deniz Parlak, Ecehan Balta, Melda Yaman ve Yasemin Özgün’ün özenli...

Finansallaşma ve Türkiye’de kadınlara yönelik bankacılık faaliyetleri

Kadınlar açısından esas sıkıntı, kadınların girişimci olmalarının toplum, şirket ve ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanırken bu süreçte toplumsal cinsiyet rollerinin hiçbir şekilde sorgulanmıyor oluşu. Geçtiğimiz 40 yıllık süreçte, başta erken kapitalistleşmiş Batı...