101 kadın örgütü, Medeni Yasa’da “Edinilmiş mallara katılma rejiminin eski ve yeni ayrımı yapılmadan evliliklerin başlangıcından itibaren uygulanması” için TBMM Başkanı’na ve  milletvekillerine bir bildiri yolladılar.

101 kadın örgütü, gönderdikleri bildiride Medeni Yasa Tasarısı’nın can alıcı hükmünü oluşturan ve evli kadınlar arasında eski ve yeni ayrımı yaparak Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle çelişen edinilmiş mallara katılım rejimiyle ilgili 10. maddenin yeniden düzenlenmesini istedi. Kadın örgütlerinin Meclis’e gönderdiği bildiri şöyle:

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na,

Sayın Milletvekillerine,

On yıllardır beklediğimiz Medeni Yasa Tasarısı nihayet TBMM gündemine geliyor. Doğumdan ölüme dek, ülkemizde yaşayan tüm bireyleri yakından ilgilendiren bu yasa, tüm Türkiye’nin önünü açacak tarihsel bir fırsattır.

1.030 maddelik tasarı, aile reisliğinin kaldırılması ve evlilik sırasında edinilen değerlerin eşit paylaşımını öngören “Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi”nin yasal mal rejimi olarak benimsenmesi gibi birçok konuda, ailede eşitliğin sağlanması açısından son derece önemli değişiklikler içermektedir.

Bizler, çalışma, soyadı hakkı, nafaka yükümlülüğü gibi konularda itirazlarımız olmasına rağmen, Medeni Yasa Tasarısı’nın; siyasi çekişmelere konu edilmeden, yeni ve gereksiz tartışmalarla bu ülkeye daha fazla zaman kaybettirilmeden bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.

Hukuka, adalet ve eşitliğe inanan; seçmenlerine değer, toplumun yarısını oluşturan kadınlara kulak veren tüm milletvekillerini, yıllar süren uzlaşma arayışlarından sonra, nihayet Adalet Komisyonu’nda da benimsenen Türk Medeni Kanunu Tasarısı’nı temel yasa olarak görüşüp, komisyondan geldiği şekliyle aynen yasalaşması için çalışmaya davet ediyoruz.

İlgililerin dikkatini, Medeni Yasa’nın yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili bir başka yasa tasarısının 10. maddesinde yapılan son dakika değişikliğine çekmek istiyoruz.

Bu değişiklik ile yeni Medeni Yasa’nın belkemiği olan “Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi”nin, evliliklerin yasanın yürürlük tarihinden sonraki dönemi için uygulanmasına karar verildi. Böylece mevcut evliliklerde sadece 1 Ocak 2003 tarihinden sonra edinilecek değerlerin eşit paylaşımına olanak verilmektedir. Bu tarihe kadar geçecek dönem için, bugüne dek kadınlar açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğu tartışmasız olan mal ayrılığı rejimi aynen uygulanacaktır.

Kısacası, bir elle verilen, diğer elle geri alınmaktadır.

Adalet Komisyonu’ndan çıkan haliyle, yürürlükle ilgili 10. madde, aile hukukunda yapılmak istenen bütün değişiklikleri yutup yok edecek bir “kara delik”tir.

Bu durumda, yeni medeni yasanın uygulanması 40-50 yıl ertelenecek, eski yasanın 76 yıllık uygulamasının mağduru olan milyonlarca kadının mağduriyeti hiçbir biçimde giderilmeyecek; üstüne üstlük sadece kadınlar ve erkekler arasında değil, eski yasaya tabi kadınlarla, yeni yasaya tabi olacak kadınlar arasında yeni eşitsizlikler ve ayrımcılıklar yaratılacaktır.

Bu durum, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bu nedenle, tüm milletvekillerine, tüm ilgililere bir kez daha sesleniyoruz:

Ülkemizde kadın-erkek eşitliği için yarım yüzyıl daha beklemek istemiyoruz. Ailedeki eşitlik ve demokrasiyi sağlamak için bilinen en iyi formül olan ve Adalet Komisyonu’nda da kabul edilen, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin eşlerin evlenme tarihinden itibaren uygulanmasını talep ediyoruz.

10. maddenin birinci fıkrasının alt komisyondan gelen eski hali olan; “Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce mal rejimi sözleşmesi yapmamış olan eşler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, evlenme tarihinden geçerli olmak üzere, yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar,” hükmünü oylarınıza sunuyor ve kabulünü diliyoruz.

Bildiriye destek veren kadın örgütleri:

 1. Adana Kadın Sığınmaevi Koruma Derneği
 2. Adana Kadın Danışma Merkezi
 3. Adana Kadın Kuruluşları Birliği
 4. Adana Barosu Kadın Hukuk Komisyonu
 5. Akdeniz Kadın İst. Destek Eğitim Grubu Derneği
 6. ANAKÜLTÜR
 7. Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi
 8. Ankara Bağımsız Feminist ‘Kadınlar Vardır’ Grubu
 9. Ankara Soroptimistler Kulübü
 10. Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
 11. Antalya Barosu
 12. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
 13. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
 14. Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi- Yerel Gündem 21
 15. Antalyalı Kadınlar Dayanışma Derneği
 16. Anti-Militarist Feministler
 17. Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şb.
 18. Bağımsız Kadın İnisiyatifi-İstanbul
 19. BAOBAB for Women’s Human Rights Lagos, Nigeria, Ayesha Imam
 20. Boğaziçi Kadın Araştırmaları Kulübü
 21. Bursa Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 22. California Üniversitesi, Berkeley Kampüsü Türk öğrencileri ve mezunları
 23. Cumhuriyet Kadınları Derneği
 24. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi
 25. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ant. Şb.
 26. Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı
 27. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği
 28. Çanakkale Ev Kadınını Destekleme Proje Grubu
 29. Çukurova Ün. Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merk.
 30. Değirmendere Kadın Destek Çevre Kültür ve İşletme Kop.
 31. DİSK’Lİ Kadınlar
 32. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
 33. Ege Kadın Araştırmaları Derneği
 34. E.Ü Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
 35. Eğitim-Sen Antalya Şb.
 36. EŞ-İZ (Eşitlik İzleme Platformu)
 37. Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği
 38. Feminist Kadın Çevresi
 39. Georgia Eyaleti Atlanta şehrinden Türk Sanatçılar
 40. IRIS Eşitlik Gözlem Girişim Grubu
 41. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
 42. Haççe Kadın Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
 43. HASAK
 44. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
 45. İstanbul Feminist İnisiyatif
 46. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
 47. İstanbul Barosu Kadın Komisyonu
 48. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 49. İzmir Barosu Kadın Komisyonu
 50. İzmir Karşıyaka Kent Meclisi Kadın Komisyonu
 51. İzmir Barosu Çocuk Komisyonu
 52. İzmir Sekreterler Derneği
 53. Jiyan Kadın Kültür Evi
 54. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Merkezi
 55. KA-DER Ankara, İzmir, Kadıköy, Eskişehir, Bursa, Mersin, Adana, Balıkesir, Manisa, Denizli, Marmaris, Tekirdağ, Samsun, Maraş Şubeleri
 56. KA-MER, Kadın Merkezi – Diyarbakır
 57. Kadın 2000-Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi
 58. Kadın Dayanışma Vakfı
 59. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 60. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kadın Kurultayı
 61. Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP)
 62. Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği
 63. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 64. Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şb.
 65. Kadın 2000 Yürüyüşü Anadolu Yakası Girişimi
 66. KAZETE
 67. KESK Kadın Sekreterliği
 68. KİDOG-Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu
 69. Marmara Grubu Vakfı
 70. Mavi Kalem
 71. Mersin Bağımsız Kadın Derneği
 72. MOR ÇATI Kadın Sığınağı Vakfı
 73. Mülkiyeliler Birliği
 74. ODTÜ Mezunları Derneği Antalya Şb.
 75. OR-AN Soroptimistler Kulübü
 76. “Öteki Ben” Lezbiyen Feminist Dergi Girişimi
 77. Pazartesi Dergisi
 78. Pennsylvania, New Jersey, New York, Washington Eyaleti’nden ve İsviçre’den ev kadını, profesyonel, amatör, akademisyen, organizatör kadınlar
 79. Pir Sultan Abdal Vakfı
 80. 8 Mart Kadın Grubu
 81. Sağlık Sosyal Yardım Vakfı
 82. Soroptimistler Boğaziçi Şubesi
 83. Sütçüler Toplum Merkezi
 84. TÜBAKKOM-Türkiye Baroları Kadın Komisyonları
 85. Tüm Aktif Emekli Kadınlar Derneği Genel Merkezi
 86. Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi
 87. Türk Kadınlar Birliği Adalar Şubesi
 88. Türk Kadınlar Birliği Ant. Şb.
 89. Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi
 90. Türk Anneler Derneği Karşıyaka, Buca, Güzelbahçe Mordoğan, Aliağa, Karaburun Şubeleri
 91. Türk Kadınlar Birliği İzmir İl Merkezi
 92. Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka, Bornova, Konak Buca Şubeleri
 93. Türk Kadınlar Birliği Bergama Şubesi
 94. Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi
 95. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi
 96. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi
 97. Türk Kadınları Kültür Derneği
 98. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
 99. Uçan Süpürge
 100. Ümraniye Kadın Merkezi
 101. Beykoz Göksu Kadın Evi

https://m.bianet.org/bianet/kadin/5534-kadinlar-bir-elle-verilen-digeriyle-aliniyor

 

Bir cevap yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.