İlk sayısı 4 Nisan 1913 tarihinde yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinin, ilk 100 sayısı günlük olarak çıkarıldı. Dergi daha sonra haftalık olarak yayınlanmaya devam etti. Savaş yıllarında derginin çıkarılmasına ara verildi. Derginin ömrü ise 9 yıl oldu. Yayın grubu, derginin birkaç sayısının Fransızca ekini de hazırlayıp dağıttı. Kadınlar Dünyası, Osmanlı Müdafaa-ı Hukuk-u Nisvan Derneği’nin yayın organı olarak da işlev gördü.

Derginin sahibi Nuriye Ulviye’ydi. Yazı yazanlar, hatta mürettipleri bile kadındı. Dergide “Kadınların hak ve hukuku tanınmadıkça erkek yazılarına yer verilmeyeceği ilkesi” kabul edildi. İçerikte, özellikle okur mektupları önemli bir yer tutuyordu. Bu mektuplar, derginin gündemini, yürütülecek politikalarını ve içeriğini de belirliyordu.

Kadınlar Dünyası, dönemin feminist söylemini anlama açısından önemli bir yere sahiptir.

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/wp-content/uploads/Feminist_Politika/fp_sayi_18.pdf

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.