Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi, kadınların sendikal mücadele içerisinde daha aktif yer almaları ve temsil edilmeleri için hazırladıkları tüzük önerilerini Taksim Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

“Sendikalarda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulansın”, “Sendikalarda kadına yönelik şiddette kadının beyanı esas olmalıdır”, “Kadına yönelik taciz, tecavüz, mobbing uygulayana disiplin cezası”, “Sendikalarda kadın erkek eşitliği sağlansın”, “Direnişte, grevlerde biz, karar organında erkekler; değiştireceğiz” yazılı dövizler taşıyan kadınlar:

“Bizler sendikalı kadınlar olarak cinsiyetçi tüzük ve programlara itiraz ediyoruz. Sendikalarda hâkim olan erkek egemen yapılara, zihniyete, tutum ve uygulamalara hayır diyoruz.

Hükümet ve patronlar, muhafazakâr işgücü politikalarıyla, kadınlara yarı zamanlı, geçici, taşerona ve çağrıya bağlı, esnek ve güvencesiz bir çalışma modelini kadın istihdamını arttırmanın tek yolu olarak ileri sürüyor. Biz kadınlar bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Kadınlar için insana yaraşır bir iş, eşdeğerde ücret, ayrımcılıktan ve şiddetten arındırılmış bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ve her türlü emeğimizin sosyal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz.

Taleplerimizin hayata geçebilmesi için kadınların sendikalaşmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Ancak sendikalar, işçi kadınların iradesini yok sayıyor, sorun ve taleplerini görmezden geliyor. Bu durum böyle devam edemez.

Sendikalarda erkek egemenliğine karşı kadın inisiyatifi olarak sendika tüzüklerini, feminist politika ile kadın deneyimlerini içeren bir hale getirmek için dünyadaki pek çok konfederasyon ve sendika tüzüklerinden faydalanarak, erkek egemenliğinden arındırmaya çalıştığımız bir tüzük önerisi hazırladık…

Tüzük önerimizin, kadın-erkek eşitliğine önem veren, yaşamın ve çalışma yaşamının her alanında ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele yürüttüğünü söyleyen sendikalar başta olmak üzere emeğin hakkını savunduğunu iddia eden tüm sendikalarda hayata geçmesini istiyoruz” dediler.

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/130959-cinsiyetci-tuzukler-degismeli-degistirecegiz

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.