Birleşmiş Milletler 1975 yılından itibaren kadın hakları konusunda dünya devletleri ve sivil toplumun katılımıyla dört büyük uluslararası konferans düzenledi. Dördüncüsü 4-15 Eylül 1995’te Pekin’de yapılan konferansın ardından yayınlanan deklarasyon ve eylem planı, devletlerin toplumsal cinsiyet politikaları hakkındaki tartışmalar açısından önemli bir yere sahip.

“Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace” (4. Dünya Kadın Konferansı: Eşitlik, Kalkınma ve Barış için Eylem) ismiyle düzenlenen konferansın sonunda 15 Eylül 1995’te 189 üye devletin imzasıyla Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı kabul edildi. Deklarasyonda, kadın ve yoksulluk, eğitim, sağlık, şiddet, çatışma/savaş, ekonomi, siyasete ve karar alma süreçlerine katılım, medya, çevre, kız çocukları konularında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle birçok tespit ve talebe yer verildi. Katılımcı hükümetler bu deklarasyon doğrultusunda hükümlü kılınarak eylem planının hayata geçirilmesinden sorumlu tutuldu. 1995’in ardından beş yıllık aralarla Pekin Eylem Platformu toplanarak deklarasyonun farklı bölgelerdeki uygulanma biçimleri ve kadınlar lehine kazanımları değerlendiriyor, devletlere raporlarını sunuyor.

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı:

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.