Washington’da yapılan kitlesel 21 Ocak Kadın Yürüyüşü’nün ardından, bütün gözler 8 Mart’a çevrildi: Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart’ta greve gidecek, işçi sınıfı içinden çıkan enternasyonalist bir feminizm için mücadele veren dünyanın her yanından kadınlara katılmalıyız.

Tatiana Cozzarelli

Şu anda karşı karşıya kaldığımız politik gerçekliği bir yıl önce hayal etmek zordu. Trump’ın milliyetçi-popülist bir “Önce Amerika” sloganıyla göreve gelmesinden bir gün sonra, Amerika’da milyonlarca kadın Trump’ı ve temsil ettiği cinsiyetçiliği protesto etti. Washington’daki Kadın Yürüyüşü, ülke çapında 600’den fazla şehirde ve dünyada 75 ülkede kadın yürüyüşlerine ilham oldu. Bunlar, Amerika’da Vietnam Savaşı döneminden beri yapılan en büyük yürüyüşlerdendi. Yürüyüşe katılanlardan binlercesi daha önce hiçbir protestoya katılmamıştı, ama 21 Ocak’ta, ebeveynleri ve büyükanne-büyükbabaları, çocukları ve komşularıyla yan yana yürüdüler. Cumhuriyetçi eyaletlerdeki insanlar beklenmedik sayılarda yürüdüler.

Kadın Yürüyüşü, son yıllarda kadınların haklarını korumak için gerçekleştirilen birçok kitlesel eylemden biriydi. İlk olarak #NiUnaMenos (#BirKişiDahaEksilmeyeceğiz) hareketi binlerce protestocuyu iki yıl üst üste Arjantin sokaklarına döktü ve o zamandan beri birçok Latin Amerika ülkesine yayıldı. Bu hareket kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin aldığı boyuta karşı örgütleniyor. Ekimde Polonya’da, kürtajı suç olarak tanımlayan bir yasaya karşı kadın grevi yapıldı ve birkaç hafta sonra, İzlanda’da erkek ve kadınlar arasında eşit ücret talep eden bir greve gidildi.

Bu kadın hareketleri, yıllarca kapitalist yapıların içinden çalışarak kadınlar için sözde başarılar elde edilmiş yılların ardından geldi – artık daha fazla kadın CEO var, dünyadaki en önemli iki emperyalist ülke olan Almanya’da Angela Merkel ve Büyük Britanya’da Theresa May dahil olmak üzere kadın devlet başkanları mevcut. Liberal feminizm içinden çıkan bir yaklaşım, kadınların kapitalist toplumda güçlü pozisyonlara sahip olmalarının özgürleşmemizin anahtarı olduğu fikrinden hareketle bu kazanımları kadın haklarının zaferi olarak kutluyor.

Fakat liberal feminizmin stratejik yenilgisini, kadınların güçlü pozisyonlarda olmalarının toplumu radikal olarak değiştirmediği gerçeği ortaya koydu; bugün çoğu kadın – biri iş yerinde ve biri ev içinde ücretsiz emek olmak üzere, çift vardiya çalışıyor. Bu (kadınların güçlü pozisyonları), cinsiyetçi şiddeti yok etmedi – Amerika’da günde üç kadın mevcut veya eski partneri tarafından öldürülüyor, her 20 dakikada bir kişi yakın partner şiddetine maruz bırakılıyor. Bu, kadınların kapitalizm altında en çok sömürülen ve en korunmasız kalan grup olma rolünü ortadan kaldırmadı – aşırı yoksulluk içinde yaşayan bir buçuk milyon insandan %70’i kadınlar ve kız çocukları. Kapitalist sistemin vahşeti orantısız bir biçimde beyaz olmayan kadınlar, trans ve ikiliksiz cinsiyetli bireyler, engelliler ve baskının birçok çeşidini deneyimleyen insanlar tarafından hissediliyor.

Amerika’da, Trump’ın başkanlığı saldırıların artması anlamına gelecek: Kadınların kürtaj hakkını elinden almaktan işçilerin sendikalarda örgütlenme hakkının reddi ve kaçak göçmenlerin ve Müslümanların temel haklarının reddine kadar. Yurt dışında Trump, Obama’nın Ortadoğu’da kadın ve çocukların bombalanması anlamına gelen drone savaşları politikasına devam edecek. Halihazırda 8 yaşındaki bir kız Trump iktidara geldikten yalnızca iki hafta sonra Yemen’deki bir baskında öldürülen insanlar arasındaydı. Trump mülteci krizine katkıda bulunarak da Obama’nın ayak izlerini takip edecek, sadece ülkeleri bombalayarak değil, bir de Amerika emperyalizminin insani sonuçlarını kabul etmeyi reddederek – yani mültecileri.

Bu saldırılara karşılık vermek için enternasyonalist feminist bir harekete ihtiyacımız var – Amerika’daki kadınların yüzleştiği sorunları Meksika veya Suriye’de kadınların yüzleştiklerinden ayırmayan bir harekete. “Lean-In’den Öteye: %99’un Feminizmi ve 8 Mart’ta Militanca bir Uluslararası Grev”de yayınlanan 30 ülkeye katılma ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın grevi örgütleme çağrısını tekrarlamamızın sebebi budur.

Trump’ı yenmek için bireyler olarak hareket edemeyiz. En güçlü olduğumuz zaman birlikte durduğumuz zamandır; sadece sokaklarda değil, işyerlerimizde ve okuduğumuz yerlerde de. İşçi sendikalarını 8 Mart’ta grev çağrısı yapmaya ve işçileri işlerini bırakmaya örgütlemeye çağırıyoruz. Washington’daki Kadın Yürüyüşü’nde konuşan sendika liderlerini kadın grevi lehine konuşmaya ve yerel grupları ve meclisleri bunun için oy vermeye ve organize etmeye devam etmeleri için davet etmeye çağırıyoruz.

İhtiyacımız Olan Feminist Hareket

Bu 8 Mart’ın Amerika’da yeni bir tür feminist hareket için sıçrama tahtası olmasını umuyoruz: İşçi sınıfından güç alan bir feminizm. Bu tarz bir feminizm, Washington’daki Kadın Yürüyüşü üstüne inşa edilebilir, eğer bir yürüyüş yerine grev örgütlenirse. Grev, kâra dayalı bir sistemin en güçlü silahı olan kapital akışına sekte vurur. Grevimiz ücretli ve ücretsiz işi yapmayı reddetmek olacak – evde yaptığımız iş ve resmi işyerinde yaptığımız iş. Grev, kapitalizmi bitirebilecek olan tek sınıftan, işçi sınıfından güç alan bir feminizmin en somut örneğidir.

İşçi sınıfından güç alan bir feminizm tüm ezilen insanların yanında yer almalıdır. “Müslüman ve göçmen kadınlara, beyaz olmayan ve çalışan ve işsiz kadınlara, lezbiyen, cinsiyete uyumsuz ve trans kadınlara yönelik kurumsal, politik, kültürel ve ekonomik saldırılara karşı çıkan” Lean-In’den Öteye’yi yazan kadınlara ses veriyoruz. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış gibi davranılmalıdır. Trans bir kadına karşı nefret suçu hepimize yapılan bir saldırıdır; siyahi bir bireye yapılan polis saldırısı hepimize yapılan bir saldırıdır; Trump’ın Müslüman yasağı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Sağlık hizmetlerine yönelik, engelli insanları orantısız şekilde etkileyen saldırılar, hepimize yapılan bir saldırıdır. Bu, tecrübelerimizdeki farklılıkları silmekten ziyade bize yapılan tüm saldırılara beraber karşılık vermemiz gerektiğini söylemektir, özellikle de en çok ezilmişlere yönelik saldırılara.

İşçi sınıfının içinden çıkan ve ondan güç alan bir feminist hareket, bütün cinsiyet uyumsuz insanların ve kadınların (trans ve cis) hakları için mücadele etmeli, ancak sınıf tarafından ayrıştırıldığımızı anlamalıdır. Tüm kadınlar için kürtaj hakkını savunurken, kürtajın illegal veya kısıtlı olması halinde en çok etkileneceklerin işçi kadınlar olduğunu anlıyoruz. Kadınların erkeklerden daha az maaş aldığını ve bunun özellikle en düşük ücretli işlerdeki kadınlar için acı verici olduğunu anlıyoruz.

İşçi sınıfı feministleri, kapitalist partilerin çıkmaz sokak olduğunu bilirler. Kurumsal feminizmi temsil eden Hillary Clinton, kapitalist yapılardaki en zengin kadınlar için iktidar konumları elde ederek hak arayan kadın kurtuluş planında doğan iflasları açıkça ortaya koyuyor. Clinton emperyalizmi ve ırkçılığı, Ortadoğu’da drone’ların ve ölümün saltanatını ve Amerika’daki siyahi topluluk için kitlesel tutuklanma mirasını temsil ediyor. Bernie Sanders bazılarına gerçek bir alternatif gibi gözükse de, Clinton’la aynı kapitalist partide faaliyet gösteriyor; kendini Kongre’de ‘bağımsız’ olarak tanımladığı halde yüz seferin 95’inde Demokratlarla birlikte oy verdi. Bugün, Demokrat Parti içinde sosyal yardımın başkanlığını yapıyor ve bunu “Demokratların halka dönük çabalarını genişletmek” için kullanacak.

Gerçi, Sanders ile ilgili sorun Demokrat Parti’deki varlığından daha derinlere iniyor. Kurumların daha vatansever olmalarını ve işleri Amerika içinde tutmalarını talep eden “kurumsal bir vatanseverlik” savunarak Trump’ın “Önce Amerika” anlayışını yansıtan bir politikacı olan Sanders ile enternasyonalist bir kadın hareketi inşa etmek imkansız. Yüzde yüz İsrail yanlısı olan ve Bush’un Irak’a açtığı savaşı finanse etmek için oy veren Sanders ile enternasyonalist bir kadın hareketi kuramayız. Sanders’ın pozisyonları işçi sınıfının enternasyonalist feminist hareketi ile bağdaşmaz.

Biz bütün kadınları saldırılara karşı savunan bir feminizm istiyoruz, bu nedenledir ki işçi sınıfının içinden çıkmalıdır. Hillary Clinton’un neoliberal feminizmi ve Sanders’ın milliyetçiliği bizi savunamaz ve savunmaz. Yalnızca bütün haklarımız için taviz vermeden savaşan bir feminizm kurtuluşumuzu sağlayabilir. Yüzde 99’un haklarını kazanabilmek için feminizmimiz, bize saldıran ve bizi satan Cumhuriyetçiler ve Demokratlarla ve ücretli ve ücretsiz emeğimizden kazanç sağlayan kapitalist sistemle savaşabilecek tek sınıf olan işçi sınıfının kuvvetinden güç almalıdır. Sadece işçi sınıfı sistemi dizlerinin üstüne çöktürecek güce sahiptir.Bu nedenle feminizmimiz Demokrat Parti’den bağımsız olmalı ve işçilere kısa çöpü veren perde arkası anlaşmalar geçmişi olan sendika liderleriyle mücadele etmelidir. Bu nedenle işçi sendikalarının 8 Mart’ta grev çağrısı yapmalarını talep etmeliyiz ki onlar olmadan kitlesel bir grev neredeyse imkansızdır. Sendika yöneticilerine aralıksız baskı uygulamalıyız çünkü onlar Demokrat Parti’ye ve siyasi düzene bağlılar ve grev kadar yıkıcı bir eylemi kolay kolay desteklemeyeceklerdir.İşçi sınıfının gücünden kuvvet alan bir feminizme çağrı yapmamızın en önemli nedeni, sadece Trump’ı değil, içinde yaşadığımız perişanlığa neden olan kapitalist sistemi de yenmek istememiz. Meksika’nın serbest ticaret bölgesinde günde 10 saat çalışan ve Amerika-Meksika sınırını özgürce geçebilecek ürünleri üretmek için her tür şiddete uğrayan kadınların bulunduğu, insanların %1’inin dünyanın zenginliğinin yarısını kontrol ettiği bir sistemi yenmek istiyoruz. Siyahi ve kahverengi insanların aşırı oranlarda hapse atıldığı, kadınları düşük maliyetli mallar üretmek için hapishanede bırakan veya dışarıda tutarak geçimlerini sağlamak için çeşitli düşük ücretli işlerde çalıştıran sistemi yenmek istiyoruz. Bu sistemin işlemesini sağlayan ürünleri ve kazançları üreten işçi sınıfıdır ve yalnızca işçi sınıfı buna bir son verebilir. Kapitalist bir toplumda yaşayan kadınlar olarak yaşadığımız baskıya son vermek istiyoruz, o halde baskılanmamızdan kazanç sağlayan sömürgeci sisteme son vermeliyiz.

* Çeviri: Nazlı Sıla Kayam

Bu yazı 12 Şubat’ta leftvoice.org’da yayınlandı.

Bir cevap yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.