image001

Başta 140’a yakın kadın örgütünün oluşturduğu TCK 103 Kadın Platformu olmak üzere,  çeşitli kadın ve çocuk derneklerinden, aile hekimlerine, avukatlardan, toplumun çeşitli kesimlerine, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet, 17 Kasım gecesi verdiği cinsel istismarcılara af ve istismarcıyla evlilik önergesini geri çekmek zorunda kaldı. Ancak, 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile TCK 103. maddesinin yeniden düzenlenmesi TBMM’nin 24 Kasım 2016 oturumunda onaylandı. Buna göre, maddeye 12 yaş kademelendirmesi getirilmiş oldu.

Yeni haliyle TCK 103.nolu madde, eski halinde olduğu gibi 15 yaş altı çocuklarda rıza aranmasını engellemektedir. Ancak bazı davalarda örneklerini gördüğümüz gibi bu yoruma yer vermeyecek şekilde, açıkça ifade edilmediği için yargıda farklı yorumlara yol açabilir.  Dolayısıyla uygulamada 12-15 yaş arası çocuklarda rıza aranmasına yol açma tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 103. maddeye dair iptal kararlarında, farklı yaştaki çocukların istismardan farklı şekilde etkileneceği savı, 12-15 yaş arası çocuklar için ayrı bir kategori yaratılarak çözülmeye çalışılsa da; bu kategori bu yaş aralığındaki çocuklarda, mahkemelerde rızalarının sorgulanmasına ve “istismarcıyla evliliğe zorlanmasına” neden olabilir. Ne yazık ki hukuk tarihimiz, bazı mahkemelerin, bu yaş kategorisinin yokluğunda dahi 13 yaşındaki çocuklarda rıza arandığını gösteren örneklere sahiptir.  12-15 yaş arası çocukların cinsel istismara “rıza” gösterebileceğine, evlendirilebileceğine dair toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılması ise, zaten geri çekilen önerge ile kısmi siyasi onay gösterilmiş olan erken evliliklere kapı açma tehlikesini barındırmaktadır.

Bu onaylanan madde uygulamada rıza yaşının farklı yorumlanmasına ilişkin tehlikeler yaratabilir. Çünkü bu maddenin, 12 yaşından küçük çocuklara yönelik tecavüz suçunun cezasında artırım yapılmak için hazırlandığı öne sürülse de, madde ile yaş kademelendirilmesi yapılmakta ve cinsel ilişkiye rıza yaşının 12’ye düşürülmesinin kapısı aralanmaktır. Bunun sonucu olarak kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerinin yasal yolu açılabilir. Tek bir hâkimin bile bu maddeye dayanarak aldığı bir kararın içtihat olarak kabul edilmesi yolu ile yasalaşmasına bile gerek kalmadan, uygulamada rıza ve evlilik yaşının 12’ye indirilmesi çok kolaylaşacaktır. Adalet Bakanı’nın “küçüğün rızası ve ailenin onayı” ile yapılan veya yapılacak fiili evliliklere ilişkin sözleri de bu tehlikeye işaret ediyor. 15 yaş altı çocuğun rızası olamaz ve ailenin onayı suçlunun işlediği suçu örtbas edemez.

Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz:

  1. TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir: Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.
  2. Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir: Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur.
  3. Çocukların dini nikâh ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir ve dini nikâhla yapılan tüm evlilikler kayıt altına alınmalıdır: Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal ederek, çocukların dini nikâh adı altında cinsel istismarının ve aynı zamanda erkek çok eşliliğinin önünü açmıştır.

Bu gerekçelerle, TCK 103 Kadın Platformu olarak, bu maddedeki 12 yaş kademelendirmesinin uygulamada farklı yorumlara neden olabileceğine inanıyoruz.  Bu çerçevede, tüm milletvekillerini yukarıdaki ek taleplerimizin yasalaştırılması ve TCK 103’ün 15 yaş altı çocukların rızasından ve evliliğinden söz etmeyecek şekilde uygulanması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadın ve çocuk örgütleri olmak üzere tüm kamuoyunu, basın ve medya kuruluşlarını önümüzdeki süreçte uygulamanın ve yargı kararlarının takipçisi olmaya çağırıyoruz!

TCK 103 KADIN PLATFORMU, 25.11.2016


Bir cevap yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.