Hafıza Merkezi Berlin’in “Başkalarını Savunmak, Kendini Özgürleştirmek: Türkiye’deki Kadın Hak Savunucuları” projesi kapsamında hazırladığı üç kısa rapordan, Gülistan Zeren’in yazdığı “Kurumlar, Kimlikler ve Öznelikler Arasında Hak Savunmak: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Sivil Alan” başlıklı ikinci rapor, sivil toplum ve hak mücadelesi alanının cinsiyetçi yapısını ifşa etmeyi ve kadınların, insan hakları alanındaki bu cinsiyetçi örüntülerden gündelik hayatlarında nasıl etkilendiklerini tespit etmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede rapor, alandaki öznelerin gündelik deneyimlerine odaklanarak Türkiye insan hakları alanında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve zorlukların hangi örüntü ve mekanizmalar devreye sokularak yeniden üretildiği üzerine düşünüyor. Bunu yaparken alandaki kadınların gündelik deneyimlerini, yer aldıkları farklı örgütlenme modellerinin koşulları içerisine yerleştirerek değerlendiriyor. Böylece toplumsal cinsiyet temelli eşitliksizlerin, ayrımcılıkların ve zorlukların yaş, sınıf, etnisite, öğretim düzeyi gibi diğer toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler ile bir araya geldiğinde gündelik, somut, gerçek deneyimlerde nasıl tezahür ettiğini, bu bağın kadınların yaşamlarını ve kendilerini algılama ve anlatma biçimlerini nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaya çabalıyor.

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.