İstanbul’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından 27 Eylül 2012 tarihinde ‘19. ve 20. Yüzyıl Kadın Yazını Üzerine Ulusaşırı Perspektifler: Türkiye ve Avrupa’ temalı bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılışında Türkiye’de Kadın Yazarlar isimli araştırma projesinin sonuçları sunulurken, Tarihte Kadın Yazarlar grubu ile işbirliği başlatıldı. Üç gün süren etkinliğe birçok kadın yazar konuşmaları, metinleri ve atölye çalışmaları ile katıldı.

Kadın Yazarlar sitesinde yer alan tanıtımdan:

“19. ve 20. yüzyıllar, uluslararası kadın hareketi ile kadın yazarlar arasındaki etkileşimin ivme kazanmasına tanıklık etti. Sınırları aşarak yayılan bu ulusaşırı hareket, toplumsal cinsiyet düzeni ve ulus, etnisite, sınıf gibi katı yapılanmalar üzerine güçlü etkisi olan homojen, monolitik kurgular barındıran kolonyal ve oryantalist söylemin ufalanmasına bir kapı açtı.

Bu uluslararası atölye, farklı kökenlerden kadın yazarların yayınladığı metinler arasında diyalog kurmayı amaçladı. Kadınların yazdıklarına karşılaştırmalı bir bakış, tarihsel ve deneyime dayalı ilişkilerin ulusalcı, etnik ve kültürel ayrımlara tercih edildiği ulusaşırılık (transnasyonalizm) teorisinin yardımıyla canlandırıldı.”

http://www.womenwriters.nl/index.php/Transnational_Perspectives_on_19th_and_20th_century_Women%E2%80%99s_Writing

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.