Çerçeve metni ABD’li süfrajet Elizabeth Cady Stanton tarafından yazılan Seneca Falls Bildirgesi dünyanın ilk kadın hakları bildirgesi olarak biliniyor. Bildirgenin içeriği, 19-20 Temmuz 1848’de, Seneca Falls (New York)’ta gerçekleşen toplantı esnasında tartışıldı ve sonrasında imzaya açıldı. İsmini de toplantının yapıldığı yerden aldı.

Bildirge, “kadınların toplumsal, medeni ve dini alanlardaki durumu ve hakları” üzerineydi. Toplantıda hazır bulunan 300 kadın ve erkek katılımcıdan 100’ü tarafından imzalandı. Tahmin edileceği gibi, imzacıların çoğu kadındı. Bunların arasında Quaker mezhebinden kadınlar da vardı. Bildirgede, “Kadınlar ve erkekler eşit yaratılmışlardır” ifadesi geçiyordu.

Elizabeth Cady Stanton, Seneca Falls Bildirgesi’ni, kadın hakları hareketinin başlangıcı olarak görüyordu. Oy hakkı için mücadele veren süfrajet hareketin 19. yüzyılın son çeyreğindeki yükselişi onun bu görüşünü desteklemektedir.

http://www.womensrightsfriends.org/1848.php

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 18 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.