Feride Eralp, ilk olarak 21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı için hazırladığı sunumla, aile-temelli politikaları ve bunların Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilişkili vakıf-dernekler ile imzalanan protokollerle nasıl şekillendiğini, sosyal alanı da nasıl şekillendirdiğini tartışacak. Diyanet genel anlamda sosyal politika içerisinde nasıl bir rol üstleniyor? Bütçe bunun neresinde? Bunun aileyi (ve dolayısıyla kadınları) bir sosyal hizmet ‘taşeronu’ olarak kurumsallaştıran politikalarla ilişkisi ne? Bu biz kadınların, feministlerin mücadele zeminini nasıl etkiliyor/değiştiriyor mu?

 

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.