Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Ece Kocabıçak

Ece Kocabıçak

Ece Kocabıçak
4 HABERLER 0 YORUMLAR

Türkiye’de patriyarkal devlet ve İstanbul Sözleşmesi

Günümüz devletlerinin hemen hepsi kapitalist olduğu kadar patriyarkal (ve ırkçı). Ancak bu devletler farklı biçimler aldıkları gibi, bu biçimlerin öne sürdüğü cinsiyet eşitsizliğinin derecesi de farklı. Catharine A. MacKinnon, feminizmin devlet kuramından yoksun olduğunu söyleyeli...

“Fatma” dizisinde şiddeti psikolojikleştirme: bir tür apolitize etme stratejisi / Kumru Berfin Emre ile...

Söylem analizi politik metinleri ve konuşmaları çözümlememizi, eleştirel bir mesafeyle bakmamızı sağlayan, oldukça geçerli ve verimli bir yöntem. Ne var ki söylem analizi siyasetin tek ve yegâne aracı haline geldiğinde, siyaset sürekli bir çözümleme...

Tarımda patriyarkal emek sömürüsü ve feminist politika açısından sonuçları

Kadınların toprak mülkiyetinden dışlanması, erkeklere cinsiyete dayalı bir işbölümü yaratma ve bu yolla kadınların ürettiği artık ürüne el koyma imkanı verir. Yıllardır toprak mülkiyetinde erkek egemenliğinin söz konusu olduğu kırsal kesimdeki kadınlar için tarım...

Sylvia Walby ile kriz, Brexit ve cinsiyet rejimindeki değişimler üzerine

Toplumsal cinsiyet ilişkileri iç içe geçen süreçlerden oluşur ve baskın olan cinsiyetin ne yaptığı anlaşılmadan çözümlenemez. Yapılan tahlil, sağlanan faydanın, el koymanın, mülksüzleştirmenin, farklı kontrol biçimlerinin ve baskın olan toplumsal grup olarak erkeklerin kullandığı...