Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Ece Kocabıçak

Ece Kocabıçak

Avatar
2 HABERLER 0 Yorumlar

Tarımda patriyarkal emek sömürüsü ve feminist politika açısından sonuçları

Kadınların toprak mülkiyetinden dışlanması, erkeklere cinsiyete dayalı bir işbölümü yaratma ve bu yolla kadınların ürettiği artık ürüne el koyma imkanı verir. Yıllardır toprak mülkiyetinde erkek egemenliğinin söz konusu olduğu kırsal kesimdeki kadınlar için tarım...

Sylvia Walby ile kriz, Brexit ve cinsiyet rejimindeki değişimler üzerine

Toplumsal cinsiyet ilişkileri iç içe geçen süreçlerden oluşur ve baskın olan cinsiyetin ne yaptığı anlaşılmadan çözümlenemez. Yapılan tahlil, sağlanan faydanın, el koymanın, mülksüzleştirmenin, farklı kontrol biçimlerinin ve baskın olan toplumsal grup olarak erkeklerin kullandığı...