İnfertilite (kısırlık) kadınlar ve erkekler için ortak sağlık problemi olması gerekirken, patriyarkal annelik kurulumları içinde yalnız kadınların sahip olduğu, sebep olduğu bir problem gibi algılanmaktadır. İnfertilite ile karşılaşmış kadınlar için patriyarkal baskı “Doğuran kadın kadındır” şeklinde kodlanır. Bu kodlama biçimi ile damgalanan kadınlar anne olmadıkları/olamadıkları durumda kadın olamazken, doğurganlıkları insan olmalarının, doğuramamaları ise kadın olmalarının önüne engeldir.

Bir cevap yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.